header banner
Default

København vil etablere et 60-dages loft for Airbnb-udlejning


Københavns overborgmester vil undersøge, om der kan indføres et loft over antal udlejningsdage med Airbnb.

København kan være på vej i flere storbyers fodspor og sætte en begrænsning på, hvor mange dage en bolig kan lejes ud årligt via den online udlejningsportal Airbnb. Det skriver DR P4 København.

I Hollands hovedstad, Amsterdam, er der netop kommet et loft på 60 dages leje per år. Og det er en løsning, der vil være god at få i København. Det mener overborgmester Frank Jensen (S).

- På baggrund af det, der nu er sket med den aftale, der er indgået i Amsterdam, vil jeg kontakte Airbnb og høre, om vi kan lave en tilsvarende aftale, hvor der indlægges et maksloft, så vi undgår ulovlig hoteldrift, siger Frank Jensen til DR P4 København.

Danskerne udlejede boliger i stor stil

VIDEO: Min første airbnb-oplevelse | Steder at bo i København, Danmark
Jacly Travel

Airbnb fungerer ved, at udlejere og lejere kan kontakte hinanden via en hjemmeside.

I Airbnbs årsrapport fra 2015 fremgår det, at en gennemsnitlig dansker udlejede sit hjem 22 dage om året. Og den gennemsnitlige indtjening per vært lå på 13.800 kroner om året.

Overborgmesterens melding modtages positivt i brancheorganisationen Horesta, der repræsenterer hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

- Det er glædeligt og på tide, at man i København vil tage fat på det her og sætte en fornuftig grænse, siger politisk direktør Kirsten Munch Andersen til Ritzau.

Hotelbranchen søger lige vilkår

VIDEO: Touring the MOST CHARMING TINY WOODEN CABIN in Copenhagen | Full Airbnb Tour
Allan Torp

Horesta har i første omgang taget positivt imod Airbnb.

- Turismen har vækstet generelt, og i København har vi ikke kunnet mærke Airbnb specielt meget, fordi der har været rigtigt stor efterspørgsel på at komme til byen.

- Men vi ved, at der er en række af de her lejligheder, som bliver udlejet systematisk for at tjene penge. Så det er sådan set ikke at brødnød, vi kalder på det her tiltag. Det er for at få lige vilkår for den professionelle udlejning, der foregår, siger Kirsten Munch Andersen.

Flere byer har restriktioner

VIDEO: Tips til at få 30+ dages leje på Airbnb
Erin and James Real Estate

På Københavns Rådhus bakkes Frank Jensen desuden op af social- og sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF).

Det er ikke bare Amsterdam, der har lavet regler for udlejning via Airbnb.

Også London, New York, Berlin og Paris er blandt de storbyer, som har introduceres lofter for det antal dage, en bolig må udlejes.

Sources


Article information

Author: Rachel Stokes

Last Updated: 1704655322

Views: 1294

Rating: 4.4 / 5 (83 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rachel Stokes

Birthday: 1939-11-05

Address: 104 Powell Squares Suite 592, Johnsonchester, WI 10976

Phone: +3508950918404322

Job: Air Traffic Controller

Hobby: Skiing, Bowling, Backpacking, Lock Picking, Board Games, Knitting, DIY Electronics

Introduction: My name is Rachel Stokes, I am a accomplished, rich, receptive, rare, honest, multicolored, vibrant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.