header banner
Default

Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz oranını belirledi


Table of Contents

  Son dakika haberi! 

  Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

  Eylül ayı toplantısını yapan PPK, politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkardı.

  EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

  AA Finans ve Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 5 puan artırılmasını bekliyordu.

  Merkez Bankası'nın son dört aydaki faiz artışı toplam 21,5 puanı buldu.

  MERKEZ BANKASI KARAR METNİ

  PPK'nın karar metninde şu ifadeler yer aldı:

  "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

  "AYLIK ENFLASYONUN EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK"

  Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

  Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk Lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlaması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

  "ENFLASYONDA İYİLEŞME OLANA KADAR SIKILAŞMA SÜRECEK"

  Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. 

  "SADELEŞME KADEMELİ OLARAK SÜRECEK"

  Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir. 

  Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

  Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

  FAİZ ARTIŞINA HAZİRANDA BAŞLADI

  Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.

  Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.

  Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.

  Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.

  Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.

  VİDEO: MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞIYLA NE MESAJ VERDİ?

  Sources


  Article information

  Author: Amber Bryan

  Last Updated: 1698739561

  Views: 1087

  Rating: 4.4 / 5 (63 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Amber Bryan

  Birthday: 1957-07-06

  Address: 451 Hernandez Gardens, Martinhaven, FL 77264

  Phone: +4812980817513901

  Job: Article Writer

  Hobby: Traveling, Snowboarding, Golf, Poker, Skiing, Pottery, Mountain Climbing

  Introduction: My name is Amber Bryan, I am a lively, welcoming, resolute, skilled, artistic, tenacious, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.