header banner
Default

Worldcoin is launched by OpenAI-CEO


Table of Contents

Het cryptocurrency project van Sam Altman, CEO van OpenAI (ook wel bekend van ChatGPT), is officieel van start gegaan. Worldcoin – een cryptomunt die traceerbaar is op de blockchain en waarvoor gebruikers eerst hun menselijke identiteit moeten bewijzen – zal beschikbaar zijn in 35 steden in 20 landen.

Kern van het cryptoproject is de World ID – een digitaal paspoort om te bewijzen dat de gebruiker een ‘echt mens’ is en geen AI-bot.

Om een World ID te ontvangen, dienen gebruikers hun menselijkheid te verifiëren door middel van een persoonlijke irisscan met behulp een ‘orb’ (een zilveren bal zo groot als een bowlingbal). Zodra de irisscan van de orb verifieert dat de persoon in kwestie ook daadwerkelijk een mens is, wordt er een World ID aangemaakt.

OpenAI-CEO lanceert Worldcoin

De Worldcoin-oprichters stellen dat het registratieproces nodig is omdat we een toekomst tegemoet gaan waarin – door de opkomst van AI – het steeds moeilijker wordt om mensen van robots te onderscheiden. Een toekomst waarvoor OpenAI zelf uiteraard deels verantwoordelijk is.

Mede-oprichter Alex Blania legt tegenover Reuters uit dat blockchain de World ID’s “opslaan op een manier die de privacy beschermt en niet kan worden gecontroleerd door een enkele entiteit”. Hierdoor zou manipulatie en uitsluiting kunnen worden voorkomen. Saillant detail is dat wordt aangegeven dat privédata met derden zal worden gedeeld die verbonden zijn aan Worldcoin.

Barrière

VIDEO: Worldcoin Explained! Iris-Scanning Crypto Project Founded by OpenAI CEO Sam Altman
CoinMarketCap

Altman erkent dat de oogscantechnologie een grote barrière kan vormen, al is hij ervan overtuigd dat het bedrijf met de juiste uitleg wel degelijk gebruikers kan aantrekken.

“Binnen de cryptoscene zijn er veel onbetrouwbare partijen geweest. We moeten het vertrouwen van mensen dan ook verdienen. Daarom leggen we zoveel mogelijk uit over hoe de techniek werkt en de routekaart voor het decentraliseren van het bedrijf”, aldus de OpenAI-CEO.

Sources


Article information

Author: Cynthia Holland

Last Updated: 1697924282

Views: 891

Rating: 4.1 / 5 (51 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cynthia Holland

Birthday: 1948-05-25

Address: 49699 Guerra Extension Apt. 201, West Kathryn, RI 12635

Phone: +4341750338009804

Job: Electrician

Hobby: Camping, Chocolate Making, Hiking, Fishing, Puzzle Solving, Coffee Roasting, Bowling

Introduction: My name is Cynthia Holland, I am a welcoming, talented, Colorful, variegated, dear, courageous, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.