header banner
Default

Worldcoin, Vitalik Buterin tarafından dört önemli tehditle karşı karşıya olduğunu açıkladı


Table of Contents

Ethereum kurucusu, bugün piyasaya sürülen Worldcoin ile ilgili konuştu.

Vitalik Buterin, Worldcoin ile ilgili dört büyük riski açıkladı

Ethereum kurucularından Vitalik Buterin, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın projesi Worldcoin ile ilgili konuştu. 

The Block'un haberine göre Buterin, Wordcoin'in iris-scanning yöntemiyle ilgili kimlik doğrulama çözümünün potansiyel tehlikelerini ele aldı.

Buterin, Worldcoin'in proof-of-personhood (PoP) ile ilgili başlıca riskler arasında gizlilik, erişilebilirlik, merkezileştirme ve güvenlik sorunlarını gösterdi. Bu sıkıntıların giderilmesi adına da alternatif çözüm önerdi.

PoP, kullanıcıların kimliğini, merkezi bir otoriteye gerek kalmadan veya kişisel bilgiler ifşa etmeye gerek kalmadan doğrulamak için kullanılan bir sistemdir. 

Buterin, çözüm öneriyor

VIDEO: Fireside chat with Vitalik Buterin | Pragma Waterloo
ETHGlobal

Buterin, Worldcoin'in iris taraması içerimesinden ötürü bunun gizlilik endişelerini artırabileceğini dile getirdi. Ona göre bu tür bilgilerin kötüye kullanılması veya sızdırılması doğal bir risk olarak öne çıkıyor:

"En azından, birisi irisinizi taradığı takdirde bir World ID'ye sahip olup olmadığını belirlemek için veri tabanını kontrol edebilir. Potansiyel olarak bu tamalar, daha fazla bilgiyi ortaya çıkarabilir"

Buterin, Orb'ların sayıca az olmasına dikkat çekerek, bunun projenin erişilebilirliğini sekteye uğratabileceğine dikkat çekti. Ethereum geliştiricisi, yeterli miktarda Orb oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

Buterin'in dikkat çektiği bir başka risk de merkezileşme oldu. Buterin, Worldcoin'in Orb donanım yapısının bütünlüğünün doğrulanamayacağını ve dolayısıyla bunun da sorunlara neden olacağını ifade etti. Ona göre yazılım katmanının merkezileştirilmiş olması, Worldcoin Vakfı'nın sahte kimlik yaratmasına engel değil. 

Bununla birlikte Worldcoin, ilerleyen dönemde daha fazla merkeziyetsiz bir yapı oluşturmak istediklerini de kaydetti.

Worldcoin'in PoP sistemini değerli bulan Buterin, daha fazla ilerleme sağlanması gerektiğini vurguladı. 

"Proof-of-personhood kavramı prensipte çok değerli görünüyor. Bu uygulamanın da riskleri olsa da buna sahip olmamanın da çeşitli riskleri söz konusu. PoP'un olmadığı bir dünyanın, merkezi kimlik çözümlerinin, paranın küçük kapalı toplulukların veya hepsinin bir kombinasyonunu hakim olduğu bir dünya olması muhtemel görünüyor"

Sources


Article information

Author: Margaret Mann

Last Updated: 1699456922

Views: 1084

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margaret Mann

Birthday: 1992-05-23

Address: PSC 5236, Box 4316, APO AE 91321

Phone: +3506990311306138

Job: Real Estate Agent

Hobby: Stargazing, Hiking, Bird Watching, Geocaching, Metalworking, Origami, Basketball

Introduction: My name is Margaret Mann, I am a apt, resolved, important, strong-willed, proficient, cherished, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.