header banner
Default

Volvo breidt zijn expertise op het gebied van elektrische voertuigen uit door het batterijbedrijf van Proterra over te nemen - TW nl


Volvo heeft aangekondigd dat het het batterijbedrijf van Proterra zal overnemen. De overname is bedoeld om Volvo’s positie op het gebied van elektrische voertuigen te versterken en om de transitie naar een duurzamere transportsector te versnellen.

Wat doet Proterra?

VIDEO: De Volvo EX30 is de perfecte elektrische tweezits crossover
InstaAutoVlog Youtube

Proterra is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren en verkopen van elektrische bussen en batterijsystemen voor zwaar transport. Het bedrijf werd opgericht in 2004 en heeft sindsdien meer dan 1.000 elektrische bussen geleverd aan meer dan 120 klanten in Noord-Amerika. Proterra staat bekend om zijn innovatieve en hoogwaardige batterijtechnologie, die een hoge energiedichtheid, een lange levensduur en een snelle oplaadtijd biedt.

Waarom neemt Volvo het batterijbedrijf van Proterra over?

VIDEO: Waarom de Volvo EX30 vast jouw volgende elektrische auto wordt
Autovisie

Volvo heeft als doel om tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijf te worden. Om dat te bereiken, wil het bedrijf zijn aanbod van elektrische voertuigen uitbreiden en verbeteren. Volvo heeft al een aantal elektrische modellen op de markt, zoals de Volvo FL Electric en de Volvo FE Electric voor stedelijke distributie, de Volvo VNR Electric voor regionaal transport, en de Volvo ECR25 Electric voor bouwtoepassingen. Echter, Volvo wil nog verder gaan en de elektrificatie van zijn hele productportfolio versnellen.

Daarom heeft Volvo besloten om het batterijbedrijf van Proterra over te nemen, om zo toegang te krijgen tot de geavanceerde batterijtechnologie en de expertise van Proterra. Volvo verwacht dat de overname zal leiden tot een betere prestatie, een lagere kostprijs en een hogere schaalbaarheid van zijn elektrische voertuigen. Bovendien zal Volvo kunnen profiteren van de bestaande klantenrelaties en de marktpositie van Proterra in Noord-Amerika.

Wat zijn de voordelen van de overname voor Proterra?

VIDEO: De compacte elektrische Volvo EX30 | KLEIN MAAR FIJN?
ANWB

Proterra zal ook profiteren van de overname door Volvo, aangezien het bedrijf zijn batterijactiviteiten zal kunnen blijven uitvoeren als een onafhankelijke entiteit binnen de Volvo Group. Proterra zal zijn batterijsystemen blijven leveren aan zijn bestaande klanten, waaronder andere fabrikanten van elektrische voertuigen, zoals Daimler, Thomas Built Buses en Van Hool. Daarnaast zal Proterra kunnen profiteren van de financiële steun, de wereldwijde aanwezigheid en de technologische middelen van Volvo.

Hoe zal de overname de transportsector beïnvloeden?

VIDEO: Volvo EX30 - Eerste kennismaking
AutoWeek

De overname van het batterijbedrijf van Proterra door Volvo is een belangrijke stap in de richting van een groenere en schonere transportsector. Door de combinatie van de sterke punten van beide bedrijven, zal Volvo in staat zijn om meer en betere elektrische voertuigen aan te bieden aan zijn klanten, waardoor de uitstoot van broeikasgassen, de geluidsoverlast en de operationele kosten worden verminderd. Bovendien zal Proterra zijn batterijtechnologie kunnen blijven leveren aan andere spelers in de markt, waardoor de elektrificatie van het zware transport wordt gestimuleerd. Zo zullen Volvo en Proterra samen bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de transportsector.

Sources


Article information

Author: Willie Johnson

Last Updated: 1702542602

Views: 887

Rating: 4.2 / 5 (42 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Willie Johnson

Birthday: 1955-05-28

Address: 014 Vaughan Locks, East Judyport, ME 58146

Phone: +4893555950370220

Job: Article Writer

Hobby: Cycling, Fishing, Hiking, Whiskey Distilling, Skydiving, Golf, Coin Collecting

Introduction: My name is Willie Johnson, I am a proficient, spirited, dear, striking, skilled, honest, esteemed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.