header banner
Default

Giganter i bilindustrien følger efter Tesla og tester gigacasting


KJAPPERE OG ENKLERE: Bildet viser arbeid med casting-deler ved Teslas fabrikk utenfor Berlin.

Vil forenkle:

Produksjonsteknikken frister flere produsenter.

VIDEO: The Incredible Logistics Of The Tesla Giga Press!
Tesla Unknown Shorts

Teslas gigacasting-prosess, med støping av større og derfor færre bildeler, utføres av maskiner laget av italienske Idra. Og italienerne har nettopp føyd noen store navn til kundelisten.

Reuters melder at to store presser – selvsagt kalt «gigapresser», siden forstavelsen «giga-» er med overalt – er observert i Idras lokaler i Travalgiato. 

De to var merket med logoene til Ford og Hyundai.

Enorm kraft

VIDEO: How Tesla Cars Are Made So Fast - Meet the GIGA PRESS
Tech Charge
IDRA I ITALIA: Her finnes maskinene som lager maskinene som lager maskinene.

IDRA I ITALIA: Her finnes maskinene som lager maskinene som lager maskinene.
Foto: GOOGLE MAPS

Idra har tidligere levert 14 slike maskiner til Tesla, hvorav to av den aller største typen, kalt «9000». Tallet indikerer hvor mange tonns trykk pressen kan levere. Maskinen med Hyundai-merke var en slik, Fords var den noe mindre «6100»-pressen.

Ifølge Reuters kilder akter begge fabrikantene å bruke maskinene i utviklings- og forskningsøyemed. 

«Innledningsvis», legger vi til for egen regning. For dette er store investeringer, så disse vil nesten helt sikkert bli benyttet til produksjon.

Japan neste?

VIDEO: Tesla Giga Press in action!!!
Technaire TV

Ford og Hyundai er ikke de første, og blir neppe de siste, til å følge etter Tesla. Tidligere i år bestilte Volvo tilsvarende maskiner fra Idras sveitsiske hovedkonkurrent Bühler ... og ga prosessen det litt mer beskjedne navnet «megacasting».

Lexus, på sin side, har nylig sagt høyt og tydelig at produsenten vil lære av Tesla – for å spare penger. Og da står sannsynligvis kombinasjonen kjappere prosess og færre deler høyt på ønskelisten. 

Moderfirmaet Toyota har antydet noe av det samme, etter å ha demontert en Tesla Model Y og kalt den «et kunstverk» – se den saken i lenken under

Sources


Article information

Author: Sarah Davis

Last Updated: 1699540562

Views: 1197

Rating: 4.1 / 5 (79 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sarah Davis

Birthday: 1935-08-06

Address: 057 Jean Key, Lindaville, IN 70855

Phone: +3609446798529461

Job: Investment Banker

Hobby: Cycling, Running, Astronomy, Chocolate Making, Geocaching, Yoga, Beekeeping

Introduction: My name is Sarah Davis, I am a multicolored, unswerving, variegated, fearless, Gifted, dear, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.